Hae asukkaaksi Palvelutalo Novaan

Palvelutaloon pääsee Hangon kaupungin kautta. Hoidon ja avun tarve kartoitetaan Hangon kaupungin palveluohjaajan tekemällä palvelutarpeen arvioinnilla. Asiakas tekee hakemuksen missä voi ilmaista toiveensa hoitopaikasta. Hakemukset käsitellään iäkkäiden palveluiden ja terveydenhuollon yhteistyöryhmässä (SAS-työryhmä). SAS-työryhmä tekee päätöksen asiakkaan oikeudesta tehostettuun palveluasumiseen ja asiakkaan sijoittamisesta palvelutaloon.

Avaa hakemus

Palvelutalo Novan toiminta-ajatus

Novassa kohdataan asukas ainutkertaisena yksilönä ja hänelle luodaan kodinomainen ilmapiiri. Henkilökunta noudattaa asukaslähtöistä työskentelytapaa. Tarjoamme yksilöllistä hoitoa asukkaan omalla äidinkielellä. Henkilökunta saa toiminnallaan asukkaan tuntemaan olonsa turvalliseksi sekä luottaa henkilökuntaan. Toteutamme yksilöllistä hoitoa omahoitajajärjestelmän avulla. Kunnioittamalla asukkaan itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä tuemme asukasta arvokkaaseen arkeen. Mielekästä arkea tukee asiakkaiden toivomuksia huomioiden laadittu viriketoimintasuunnitelma. Hoidon ja huolenpidon tavoitteena on tukea ja ylläpitää asukkaan toimintakykyä ja omatoimisuutta kuntouttavalla työotteella. Toteutamme, hoitoa yhteistyössä asukkaan omaisten/läheisten kanssa. Varmistamme, asukkaan hoidon jatkuvuutta tekemällä moniammatillista yhteistyötä muiden hoitoyksiköiden kanssa.