PALVELUT

Hyvän palvelun hoitokoti Hangossa

Palvelutalo Nova on hoitokoti, joka tarjoaa kaikki palvelut turvalliseen ja laadukkaaseen vanhus- ja erityisasumiseen unohtamatta jokaisen asukkaan omaa identiteettiä, toiveita ja harrastuneisuutta. Meillä on 39 asiakaspaikkaa. Asukkaamme voivat sisustaa asuntonsa oman makunsa mukaan omilla huonekaluilla. Asukkailla on turvaranneke, jonka avulla asukas voi kutsuttua hoitajan paikalle aina tarvitessaan. Hoitohenkilökunta on paikalla 24 tuntia vuorokaudessa. Yli puolet asukkaistamme on muistisairaita. Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Meillä on ovet lukossa sekä kulunvalvonta turvallisuuden takaamiseksi.

TUTUSTU OMAVALVONTASUUNNITELMAAMME

Hoitotyön toteutumista ja palvelutalon toimintaa valvotaan voimassa olevan omavalvontasuunnitelman mukaisesti.

Avaa omavalvontasuunnitelma

Hoitokodin palveluihin kuuluvat

39 asukaspaikkaa

24 h yksilöllistä apua ja turvaa

Hoitohenkilökunta

Ruokapalvelut

Siivouspalvelut

Vaate ja tekstiilihuolto

Viriketoimintaa viikon jokaisena päivänä

Osallisuus ja yhteisöllisyys

Asukkaat ovat oman elämänsä asiantuntijoina oikeutettu päättämään omasta arjestaan. Henkilökunnan tehtävänä on huolehtia asukkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta ja kunnioittamisesta. Oikeudenmukaisuus ja hyvä kohtelu sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaaminen kuuluvat henkilökunnan jokapäiväiseen työhön. Henkilökunta järjestää säännöllisesti asukkaiden toiveet ja tarpeet huomioivaa ja niihin soveltuvaa liikunta-, virike- ja kulttuuritoimintaa, tavoitteena ylläpitää ja parantaa asukkaiden toimintakykyä.

Ulkoilu

Ulkoilu on osa iäkkään ihmisen arkea myös toimintakyvyn heikentyessä. Palvelutalossa asukkailla on mahdollisuus toiveiden ja aikaisempien tottumusten mukaiseen ulkoiluun päivittäin ja tarpeen mukaisesti avustettuna. Asukkaita kannustetaan osallistumaan ulkoiluun ja liikuntaan. Ulkoilutuksen myötä olemme huomanneet monta myönteistä vaikutusta esim. uneen, mielialaan ja ruokahaluun. Käytännössä tämä toteutetaan niin että iltavuoroon klo.13.00 tuleva hoitaja huolehtii ulkoilemisesta asukkaiden kanssa muiden avustamana.

Viriketoiminta

Henkilökunta järjestää säännöllisesti asukkaiden toiveet ja tarpeet huomioivaa ja niihin soveltuvaa liikunta-, virike- ja kulttuuritoimintaa, tavoitteena ylläpitää ja parantaa asukkaiden toimintakykyä. Kalenterivuoden mukaiset juhlapyhät ja merkkipäivät huomioidaan yksikön toiminnassa. Palvelutalossa on kirjallinen virikesuunnitelma, joka suunnitellaan kuukausi kerrallaan. Suunnitelma on asukkaiden ja omaisten nähtävillä ja he voivat vaikuttaa siihen omilla toivomuksillaan. Yksiköissä on omat viriketoiminnasta vastaavat hoitajat, jotka suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa toimintaa.

Näin pääset Palvelutalo Novaan

Hae asukkaaksi

Galleria

Kodinomainen ja virikkeellinen